Hàm Excel tính thuế thu nhập cá nhân, sử dụng trực tiếp trên bảng lương

Để tính thuế TNCN chính xác và có thể sử dụng trực tiếp trên bảng lương, bạn có thể sử dụng một trong các công thức sau: 1. Công thức ngắn gọn =SUM(TEXT( A2 -{0,5,10,18,32,52,80}*10^6,"0.00;\0")*5%) 2. Công thức phổ biến =IFS( A2 <0,0, A2 <=5000000, A2 *5%, A2 <=1000000…

Phan Tuấn Nam-

Đọc thêm

Xem tất cả

4 bước đăng ký tài khoản kê khai thuế dành cho cá nhân

Tài khoản kê khai thuế dành cho cá nhân là tài khoản được cấp bởi Hệ thống iCanhan – một cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi có tài khoản, người nộp thuế dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ về thuế trực tuyến mà không phải tới cơ quan thuế. Đi…

Phan Tuấn Nam

Bản cam kết áp dụng cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN

Thu nhập của cá nhân có tính chất tiền công, tiền thù lao là một loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với cá nhân có thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN thì có thể thực hiện bản cam…

Phan Tuấn Nam

Ứng dụng HDDT Plugin - Hệ thống hóa đơn điện tử Tổng Cục thuế

Ngày 21/11/2021, Tổng Cục thuế chính thức kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử. Hệ thống hóa đơn điện tử cung cấp các công cụ như: Tra cứu hóa đơn điện tử Tra cứu DN đăng ký sử dụng hóa đơn điệ…

Phan Tuấn Nam

Danh bạ điện thoại chi cục thuế Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

CHI CỤC THUẾ QUẬN 1 Địa chỉ:  8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM Email:  cctq1.hcm@gdt.gov.vn Website:  https://chicucthuequan1.gov.vn Tổng đài:  (028)39-106-241 Số Tổng Đài (028)39-106-241 Đội Tuyê…

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Videos

Android

Resource