Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023

Giải đáp vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh về khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng từ năm 2022

1. Những vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ, cá nhân kê khai nộp thuế theo phương pháp khoán, phương pháp kê khai. Hỏi:  Năm 2021, tôi được cơ quan Thuế xác định nộp thuế theo phương pháp khoán. Tôi không xác định được doanh thu thực tế năm …

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào