Danh bạ điện thoại chi cục thuế Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

CHI CỤC THUẾ QUẬN 1

Địa chỉ: 8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Email: cctq1.hcm@gdt.gov.vn

Website: https://chicucthuequan1.gov.vn

Tổng đài: (028)39-106-241


Số Tổng Đài

(028)39-106-241

Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT

(028)39-106-211

Bộ phận Ấn chỉ

Phím nội bộ 8102

Đội Kiểm tra nội bộ

(028)39-106-210

Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học

Phím nội bộ 8101

Bộ phận hỗ trợ thuế điện tử (eTax)

Phím nội bộ 8402

Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

Phím nội bộ 8804

Đội Trước bạ và thu khác

Phím nội bộ 8003

Đội Quản lý thuế Liên phường số 1

Phím nội bộ 8703

Đội Quản lý thuế Liên phường số 2

Phím nội bộ 8502

Đội Quản lý thuế Liên phường số 3

Phím nội bộ 8903

Đội Quản lý thuế Liên phường số 4

Phím nội bộ 8803

Đội Kiểm tra thuế số 1

Phím nội bộ 8504

Đội Kiểm tra thuế số 2

Phím nội bộ 8702

Đội Kiểm tra thuế số 3

Phím nội bộ 8503

Đội Kiểm tra thuế số 4

Phím nội bộ 8304

Đội Kiểm tra thuế số 5

Phím nội bộ 8602

Đội Kiểm tra thuế số 6

Phím nội bộ 8303


PHAN TUẤN NAM

Công ty Đại lý thuế Altria

Điện thoại: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn