Khóa học nghiệp vụ thuế theo nhu cầu

THUẾ DOANH NGHIỆP CĂN BẢN

Nội dung: Tìm hiểu về các sắc thuế phổ biến tại Việt Nam

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000 đồng / học viên


THUẾ NÂNG CAO

Nội dung: Ứng dụng thuế vào công việc theo đặc thù ngành nghề

Thời lượng: 18 buổi

Học phí: 5.000.000 đồng / học viên


THUẾ, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Nội dung: Ứng dụng thuế, kế toán vào công việc theo đặc thù ngành nghề

Thời lượng: 24 buổi

Học phí: 6.000.000 đồng / học viên


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THUẾ (ĐẠI LÝ THUẾ)

Nội dung: Hệ thống hóa kiến thức thuế, giải bài tập thuế phục vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế (Đại lý thuế)

Thời lượng: 24 buổi

Học phí: 6.000.000 đồng / học viên


Liên hệ: 

PHAN TUẤN NAM

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ALTRIA

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét