Xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT và TNCN tháng/quý đối với năm 2023

Năm 2022 đã kết thúc, kế toán sẽ cần xem xét và xác định chính xác doanh thu năm 2022 để xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT và TNCN năm 2023. Bài viết này Altria Tax sẽ trình bày cách để các bạn kế toán có thể thực hiện chính xác.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019

- Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

- Nghị định số 91/2021/NĐ-CP ngày 30/10/2022

2. Xác định doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Doanh thu cần xác định thuộc năm 2022 và mốc trên hay dưới 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) để làm tiêu chí xác định khai thuế GTGT, TNCN theo tháng hay theo quý đối với năm 2023.

3. Nghĩa vụ kê khai

TH1: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2022 từ 50 tỷ đồng trở xuống đang khai theo Tháng trong năm 2022 thì đủ điều kiện khai thuế theo Quý.

Có 2 phương án:

- PÁ1: Tiếp tục thực hiện khai theo Tháng ổn định trọn năm 2023.

- PÁ2: Chuyển sang khai thuế theo Quý thì gửi "Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ Tháng sang Quý" theo mẫu 01/ĐK-TĐKTT (Phụ lục I - Nghị định 126/2020/NĐ-CP) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01/2023. Khai ổn định trọn năm 2023.

TH2: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2022 từ 50 tỷ đồng trở xuống đang kê khai theo Quý trong năm 2022 thì tiếp tục khai thuế theo Quý ổn định trọn năm 2023.

TH3: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2022 từ 50 tỷ đồng trở lên đang khai theo Tháng trong năm 2022 thì tiếp tục khai thuế theo Tháng ổn định trọn năm 2023

TH4: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2022 từ 50 tỷ đồng trở lên đang khai theo Quý trong năm 2022 thì chuyển sang khai thuế theo Tháng ổn định trọn năm 2023.

Bạn cần xác định công ty mình đang trong trường hợp này để xác định cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công.

Phan Tuấn Nam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn