Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2021

Bản cam kết áp dụng cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN

Thu nhập của cá nhân có tính chất tiền công, tiền thù lao là một loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với cá nhân có thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN thì có thể thực hiện bản cam…

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào