Bản cam kết áp dụng cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN

Thu nhập của cá nhân có tính chất tiền công, tiền thù lao là một loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với cá nhân có thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN thì có thể thực hiện bản cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN.


Bản cam kết 


Đối tượng lập bản cam kết


Thời gian thực hiện cam kết


Mẫu 08/CK-TNCN=========================

Phan Tuấn Nam

Công ty TNHH Đại lý thuế Altria

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn