Hàm Excel tính thuế thu nhập cá nhân, sử dụng trực tiếp trên bảng lương

Để tính thuế TNCN chính xác và có thể sử dụng trực tiếp trên bảng lương, bạn có thể sử dụng một trong các công thức sau:

1. Công thức ngắn gọn

=SUM(TEXT(A2-{0,5,10,18,32,52,80}*10^6,"0.00;\0")*5%)

2. Công thức phổ biến

=IFS(A2<0,0,A2<=5000000,A2*5%,A2<=10000000,A2*10%-250000,A2<=18000000,A2*15%-750000,A2<=32000000,A2*20%-1650000,A2<=52000000,A2*25%-3250000,A2<=80000000,A2*30%-5850000,A2>80000001,A2*35%-9850000)

Trong đó, A2 là địa chỉ ô (cell) thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

3. File mẫu

File sử dụng công thức ngắn gọn + File sử dụng công thức phổ biến: Tại đây

4. Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

5. Bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)


=========================

Phan Tuấn Nam

Công ty TNHH Đại lý thuế Altria

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn