Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Thông tin liên hệ Cục thuế Doanh nghiệp lớn

Đôi nét về Cục thuế Doanh nghiệp lớn Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Thuế doanh nghiệp lớn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/10/2021 và chính thức quản lý 125 doanh nghiệp lớn trên cả nước từ ngày 1/1/2022.  Cục Thuế DNL được thà…

Phan Tuấn Nam

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử được xác định như thế nào?

Hỏi:  Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử được xác định như thế nào? Đáp: Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dươn…

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào