Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2021

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế đối với tờ khai điều chỉnh, bổ sung thay đổi thuế phát sinh

Trong quá trình kê khai thuế, công ty nộp tờ khai thuế chính thức. Sau đó, phát hiện có sai sót, công ty lập tờ khai điều chỉnh, bố sung dẫn đến thay đổi số thuế phát sinh phải nộp, tiền chậm nộp. Bài viết này sẽ chia sẻ các tình huống xảy ra và tập…

Phan Tuấn Nam

Hóa đơn điện tử là gì?

Năm 2011, cụm từ "hóa đơn điện tử" lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  Theo thời gian, văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử được ban h…

Phan Tuấn Nam

Quy định về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ - sức khỏe cho nhân viên khi tính thuế TNDN, TNCN

Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN. Bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN, quy định thuế TNCN đối với bảo hiểm nhân thọ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ rõ ràng hơn về vấn đề này. Bảo hiểm n…

Phan Tuấn Nam

Thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website

Thiết kế website là một dịch vụ phần mềm, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Website là gì? Trang Web (Website) là một tập hợp liên quan của các tệp World Wide Web (WWW) bao gồm một tệp bắt đầu được gọi là trang chủ . Một công ty hoặc một cá nhân…

Phan Tuấn Nam

Quy định về lệ phí môn bài năm 2022

KHÁI NIỆM Lệ phí môn bài ( tiền thân là thuế môn bài ) là lệ phí hằng năm và thu một lần vào đầu năm dương lịch. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: 1. Doanh nghiệ…

Phan Tuấn Nam
Không tìm thấy kết quả nào