Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế đối với tờ khai điều chỉnh, bổ sung thay đổi thuế phát sinh

Trong quá trình kê khai thuế, công ty nộp tờ khai thuế chính thức. Sau đó, phát hiện có sai sót, công ty lập tờ khai điều chỉnh, bố sung dẫn đến thay đổi số thuế phát sinh phải nộp, tiền chậm nộp. Bài viết này sẽ chia sẻ các tình huống xảy ra và tập trung vào xử lý tiền chậm nộp phát sinh của các khoản thuế.

Tăng số thuế phải nộp

Trường hợp công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế sai, sót.

Ví dụ:

Tại kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng Quý I/2021: 

  • Tiền thuế phát sinh phải nộp là 5.000.000 đồng, công ty đã nộp thuế vào ngày 30/04/2021
  • Ngày 30/5/2021, công ty khai bổ sung tờ khai thuế làm tăng số thuế phải nộp là 5.500.000 đồng, thêm 500.000 đồng.
Giả sử công ty nộp thuế ngày 30/5/2021, lúc này:

  • Tiền thuế nộp bổ sung là 500.000 đồng
  • Tiền chậm nộp là 500.000 đồng x 29 ngày (Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 29/05/2021) x 0.03% / ngày = 4.350 đồng

Giảm số thuế phải nộp

Trường hợp công ty thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp thì điều chỉnh số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền chênh lệch giảm.

Ví dụ:

Tại kỳ kê khai thuế Giá trị gia tăng Quý II/2021: 

  • Tiền thuế phát sinh phải nộp là 10.000.000 đồng, công ty chưa thực hiện nộp thuế.
  • Ngày 30/7/2021, công ty khai bổ sung tờ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp là 7.000.000 đồng, giảm 3.000.000 đồng.

Xác định tiền chậm nộp tại ngày 31/8/2021 như sau:

  • Tiền chậm nộp trước khi khai bổ sung là 10.000.000 đồng x 31 ngày (từ ngày 1/8 đến ngày 31/8/2021) x 0.03% = 93.000 đồng
  • Điều chỉnh tiền chậm nộp giảm tương ứng là 3.000.000 đồng x 31 ngày (từ ngày 1/8 đến ngày 31/8/2021) x 0.03% / ngày = 27.900 đồng
Số tiền thuế nợ, chậm nộp tại ngày 31/8/2021 là:
  • Tiền thuế phải nộp: 7.000.000 đồng
  • Tiền chậm nộp: 93.000 đồng - 27.900 đồng = 65.100 đồng

PHAN TUẤN NAM

Công ty TNHH Đại lý thuế Altria

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn