Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế (giảm trừ bản thân) là 11.000.000 đồng / tháng (132.000.000 đồng / năm).

Trước 01/07/2020, mức giảm trừ bản thân là 9.000.000 đồng / tháng (108.000.000 đồng / năm) .

Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4.400.000 đồng / người / tháng.

Trước 01/07/2020, mức giảm trừ mỗi người phụ thuộc là 3.600.000 đồng / người tháng.

Đối tượng, hồ sơ chứng minh và thời hạn đăng ký người phụ thuộc

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Bao gồm:

1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng; cụ thể gồm: 

 • Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng),
 • Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động,
 • Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh:

- Con dưới 18 tuổi:

 • Bản chụp Giấy khai sinh
 • Bản chụp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (nếu có)

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:

 • Bản chụp Giấy khai sinh
 • Bản chụp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (nếu có)
 • Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật

- Con đang theo học tại các bậc học:

 • Bản chụp Giấy khai sinh
 • Bản chụp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
 • Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề
- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Thời hạn đăng ký: Trước khi quyết toán thuế

2. Vợ hoặc chồng

- Trường hợp trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động,
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Trường hợp ngoài độ tuổi lao động:

 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

Hồ sơ chứng minh:

 • Bản chụp Chứng minh nhân dân
 • Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn
 • Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
Thời hạn đăng ký: Trước khi quyết toán thuế

3. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp

Hồ sơ chứng minh:

 • Bản chụp Chứng minh nhân dân
 • Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)
Thời hạn đăng ký: Trước khi quyết toán thuế

4. Những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

 • Anh ruột, chị ruột, em ruột
 • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột
 • Cháu ruột (con của anh ruột, chị ruột, em ruột)

- Trường hợp trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động,
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Trường hợp ngoài độ tuổi lao động:

 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

Hồ sơ chứng minh:

 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh
 • Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

Thời hạn đăng ký: Chậm nhất ngày 31/12 

Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Công ty sau khi nhận hồ sơ đăng ký người phụ thuộc của người lao động, thực hiện điền thông tin vào Bảng kê 05-3/TNCN trên Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK). Khi hoàn tất thông tin, kết xuất file định dạng XML để nộp trên Cổng thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn/) để nộp. Kết quả sẽ nhận mã số thuế người phụ thuộc của người lao động.

===============

PHAN TUẤN NAM

Công ty TNHH Đại lý thuế Altria

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn