Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2022

4 bước đăng ký tài khoản kê khai thuế dành cho cá nhân

Tài khoản kê khai thuế dành cho cá nhân là tài khoản được cấp bởi Hệ thống iCanhan – một cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi có tài khoản, người nộp thuế dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ về thuế trực tuyến mà không phải tới cơ quan thuế. Đi…

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào