Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

Ứng dụng HDDT Plugin - Hệ thống hóa đơn điện tử Tổng Cục thuế

Ngày 21/11/2021, Tổng Cục thuế chính thức kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử. Hệ thống hóa đơn điện tử cung cấp các công cụ như: Tra cứu hóa đơn điện tử Tra cứu DN đăng ký sử dụng hóa đơn điệ…

Phan Tuấn Nam

Danh bạ điện thoại chi cục thuế Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

CHI CỤC THUẾ QUẬN 1 Địa chỉ:  8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM Email:  cctq1.hcm@gdt.gov.vn Website:  https://chicucthuequan1.gov.vn Tổng đài:  (028)39-106-241 Số Tổng Đài (028)39-106-241 Đội Tuyê…

Phan Tuấn Nam

Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Đồng thời khuyến khích, tổ chức, cá nhân nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin …

Phan Tuấn Nam
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào